Desi Hesaplama

Desi Nedir? Kargo hesaplamalarında kullanılan “Desi” terimi, “Dimensional Weight” veya “Volumetrik Ağırlık” olarak da bilinen bir kavramı ifade eder. “Desi”, İngilizce “Dimensional Weight” ifadesinin kısaltmasıdır….

Repo Hesaplama

Repo Nedir? “Repo” (Repurchase Agreement), finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir tür geri alım anlaşmasıdır. Repo, bir menkul kıymeti (genellikle devlet tahvili gibi düşük riskli bir…

IBAN Doğrulama

IBAN Nedir? IBAN, “International Bank Account Number” kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Uluslararası Banka Hesap Numarası” olarak da bilinir. IBAN, uluslararası para transferlerinde kullanılan standartlaştırılmış bir…

Alan Hesaplama

Alan hesaplama nasıl yapılır? Alan hesaplama, bir şeklin yüzölçümünü belirlemek için kullanılan matematiksel bir işlemdir. Şeklin türüne bağlı olarak farklı formüller kullanılır. İşte bazı temel…

Çevre Hesaplama

Çevre hesaplama nasıl yapılır? Çevre hesaplama, bir şeklin etrafındaki toplam uzunluğu belirlemek için kullanılan matematiksel bir işlemdir. Şeklin türüne bağlı olarak farklı formüller kullanılır. İşte…