Desi Hesaplama

Boyutlar
Sonuç

Desi Nedir?

Kargo hesaplamalarında kullanılan “Desi” terimi, “Dimensional Weight” veya “Volumetrik Ağırlık” olarak da bilinen bir kavramı ifade eder. “Desi”, İngilizce “Dimensional Weight” ifadesinin kısaltmasıdır.

Desi, bir kargonun boyutlarına dayalı olarak hesaplanan bir ağırlık ölçüsüdür. Kargo taşımacılığında, bazen hafif ancak büyük hacimli olan paketlerin taşınması durumunda, gerçek ağırlığın yanı sıra paketin hacmi de hesaba katılır. Bu, taşımacılık maliyetlerinin belirlenmesinde önemli bir faktördür.

Desi hesaplama formülü genellikle şu şekildedir:

Desi = (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) / Desi Faktörü

Desi Faktörü, taşımacılık şirketleri tarafından belirlenen bir sabittir ve genellikle 5000 veya 6000 olarak kabul edilir. Bu faktör, birim ölçüleri bir araya getirirken ortaya çıkan hacim birimine eşit olacak şekilde ayarlanır.

Örneğin, bir paketin boyutları 50 cm x 40 cm x 30 cm ise ve Desi Faktörü 5000 ise:

Desi = (50 x 40 x 30) / 5000 = 12 kg Desi

Bu durumda, paketin Desi ağırlığı 12 kg olarak hesaplanır ve taşıma maliyetleri bu Desi ağırlığına göre belirlenir. Eğer paketin gerçek ağırlığı 8 kg olsaydı, taşıma maliyeti Desi ağırlığı olan 12 kg üzerinden hesaplanırdı.

Desi hesaplama yöntemi, büyük hacimli ancak hafif paketlerin taşınmasında adil bir maliyet hesaplama yöntemi sağlamak için kullanılır.

Benzer Hesaplama Araçları