Desi Hesaplama

Desi Nedir? Kargo hesaplamalarında kullanılan “Desi” terimi, “Dimensional Weight” veya “Volumetrik Ağırlık” olarak da bilinen bir kavramı ifade eder. “Desi”, İngilizce “Dimensional Weight” ifadesinin kısaltmasıdır….

Zarar Hesaplama

Zarar Nedir?(Ticarette) Zarar, ticaret veya işletme faaliyetlerinde elde edilen gelirin maliyetleri aşması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Ticarette zarar, bir işletmenin gelirleri giderlerini aştığında veya…