Kurumlar Vergisi Hesaplama

Tarih Seçimi
Ücret
  • TL
Sonuç

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi, bir şirketin elde ettiği kazançlara uygulanan vergidir. Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilir.

Kurumlar Vergisi, şirketlerin gelirlerinden belirli bir oranda kesilen bir vergidir. Vergi oranı, yasalarla belirlenir ve genellikle şirketin kazancına göre değişir. Şirketler, elde ettikleri kazançtan önce giderlerini düşer ve net kazancı üzerinden Kurumlar Vergisi hesaplar.

Kurumlar Vergisi, şirketlerin yanı sıra dernekler, vakıflar ve kamu kurumları gibi tüzel kişiliklere de uygulanır. Gelirlerinden kesilen bu vergi, kamu hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunur ve devletin gelirlerinden birini oluşturur.

Kurumlar Vergisi beyannamesi, şirketlerin her yıl Maliye Bakanlığı’na sunması gereken bir beyanname türüdür. Beyannamede şirketin gelirleri, giderleri, vergi hesaplamaları ve ödemeleri gibi bilgiler yer alır. Vergi mevzuatına uygun şekilde beyanname vermek ve vergiyi zamanında ödemek, şirketlerin yasal yükümlülükleridir.

Kurumlar Vergisi, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve vergilendirme yöntemleri, istisnalar ve indirimler değişebilir. Bu nedenle, her ülkenin kendi kurumlar vergisi sistemi ve yasaları bulunmaktadır.

Benzer Hesaplama Araçları