Net Bugünkü Değer Hesaplama

Dönemsel Faiz Oranı
Dönem Sayısı
Ücretler ( Örn: Dönem 1 Geliri / Gideri: 12345,25 veya -12345,25 )
Sonuç

Net Bugünkü Değer Nedir?

“Net Bugünkü Değer” (Net Present Value – NPV), finansal değerleme ve yatırım analizi alanında kullanılan bir kavramdır. NPV, bir yatırımın bugünkü değerini hesaplamak için kullanılır ve yatırımın beklenen nakit akışlarını ve bir indirgeme oranını dikkate alır.

NPV hesaplaması, beklenen nakit akışlarının bugünkü değerinin, yatırımın bugünkü maliyetine göre net farkını verir. Bu fark, yatırımın değerlemesinde kullanılan indirgeme oranına (genellikle faiz oranı) bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir.

NPV hesaplama formülü şu şekildedir:

NPV = Σ(CF_t / (1+r)^t) – Initial Investment

Burada:

  • CF_t, t. dönemdeki nakit akışını temsil eder.
  • r, indirgeme oranı veya faiz oranıdır.
  • t, nakit akışının gerçekleştiği dönemi temsil eder.
  • Initial Investment, başlangıç yatırım maliyetidir.

NPV hesaplarken, tüm beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanır ve bu değerler toplanır. Ardından, başlangıç yatırım maliyeti NPV’den çıkarılır. Sonuç pozitif bir değer ise, yatırım beklenen getiriden daha fazla getiri sağlamaktadır. Negatif bir değer ise, yatırım beklenen getiriden daha az getiri sağlamaktadır.

NPV hesaplama yöntemi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kullanılır. Pozitif NPV’ye sahip bir yatırım, firmanın değerini artırırken, negatif NPV’ye sahip bir yatırım firmanın değerini azaltabilir. Bu nedenle, yatırımcılar ve şirketler genellikle NPV’yi değerlendirirken risk faktörlerini ve alternatif yatırım fırsatlarını dikkate alırlar.

Benzer Hesaplama Araçları