Saat Farkı Hesaplama

Ülke Seçimi
Sonuç

Saat Farkı Nedir?

Saat farkı, iki farklı coğrafi konumun saat dilimleri arasındaki zaman farkını ifade eder. Her coğrafi bölge, genellikle yeryüzündeki belirli bir meridyene göre saat dilimleriyle ayrılır. Her saat dilimi, evrensel zaman diliminden (UTC – Coordinated Universal Time) farklı bir ofsete sahip olabilir. Saat farkı, iki farklı saat dilimi arasındaki bu ofset farkını temsil eder.

Örneğin, Türkiye’nin saat dilimi UTC+3’tür, yani UTC’ye göre 3 saat ileridedir. Bu durumda Türkiye ile UTC arasındaki saat farkı +3 saat olarak ifade edilir. Başka bir örnek olarak, New York’un saat dilimi UTC-4’tür, yani UTC’ye göre 4 saat geridedir. Bu durumda New York ile UTC arasındaki saat farkı -4 saat olarak ifade edilir.

Saat farkı, farklı coğrafi bölgeler arasında saatleri karşılaştırmak, zamanlama işlemleri yapmak veya uluslararası iletişimde saatleri senkronize etmek için kullanılır.

Benzer Hesaplama Araçları