Zam Hesaplama

Yapılacak İşlem:
Sayılar:


Hesaplama Sonuçları

Zam Nedir?

Zam, genel olarak fiyatların veya ücretlerin artışını ifade eder. Ekonomi ve iş dünyasında zam, bir malın veya hizmetin fiyatının önceden belirlenmiş bir oranda artırılması anlamına gelir. Zam genellikle enflasyon, arz-talep dengesi, maliyet artışları, vergi değişiklikleri veya rekabet koşulları gibi faktörlerden etkilenebilir.

Zam, birçok farklı sektörde uygulanabilir. Örneğin, tüketici ürünleri, akaryakıt, elektrik, su, telefon, internet gibi hizmetlerde zam yapılabilir. Aynı şekilde, çalışanların ücretlerinde de zam yapılabilir. Zam genellikle belirli bir dönemde gerçekleşir ve fiyatların veya ücretlerin artmasına neden olur.

Zam, ekonomik koşullara, piyasa talebine, maliyetlere ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bir zam oranı genellikle yüzde (%) cinsinden ifade edilir ve önceki fiyat veya ücrete oranla artışı gösterir. Örneğin, bir ürünün fiyatı yüzde 10 zamlandıysa, yeni fiyat önceki fiyatın yüzde 10 daha fazlası olacaktır.

Benzer Hesaplama Araçları